تهران - بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - میدان بنی هاشم و پژوهشگاه رویان - انجمن پروتئومیکس ایران
Address

16635-148
P.O.Box

iranianproteomicssociety@gmail.com
E-mail

+98-21-23562441
Phone

+98-21-22339958
FAX

ارتباط با ما

آدرس
تهران - بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - میدان بنی هاشم و پژوهشگاه رویان - انجمن پروتئومیکس ایران
پست الکترونیک
iranianproteomicssociety@gmail.com
تلفن
+98-21-23562441
فکس
+98-21-22339958