انجمن پروتئوميكس ايران در سال 1384 با هدف ترويج علم پروتئوميكس در موسسات تحقيقاتي و دانشگاههاي ايران و گسترش همكاري هاي ملي و بين المللي در پروتئوميكس و علوم وابسته تاسيس شد. انجمن پروتئوميكس ايران يك موسسه ثبت شده است (شماره ثبت 967) و اهداف آن پيشرفت علم پروتئوميكس، آموزش و ترويج تحقيقات و مطالعات در پروتئوميكس و علوم وابسته براي منافع عمومي است.

ارتباط با ما

آدرس
تهران - بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - میدان بنی هاشم و پژوهشگاه رویان - انجمن پروتئومیکس ایران
پست الکترونیک
iranianproteomicssociety@gmail.com
تلفن
+98-21-23562441
فکس
+98-21-22339958